Welkom

joachim van den heuvel

Joachim van den Heuvel Restauraties is een bedrijf dat zich richt op het restaureren en conserveren van beelden, lijstwerk en schilderijen. Ook kunt u terecht voor het maken van reproducties en het polychromeren van beelden. Opdrachtgevers zijn  particulieren, kerkelijke instellingen, musea en antiquairs.

Er wordt ruim de tijd genomen om samen met de opdrachtgever te overleggen wat de mogelijkheden zijn om een object te restaureren of te conserveren.
Vervolgens wordt er een behandelingsvoorstel gemaakt, gebaseerd op de staat van het object en de wensen van de opdrachtgever.

Als lid van Restauratoren Nederland werk ik volgens de ethische richtlijnen die door de vereniging zijn opgesteld. Het streven is om bij het restaureren het aantal behandelingen zo beperkt mogelijk te houden om de originaliteit van het object zo min mogelijk aan te tasten. Als het mogelijk is worden er uitsluitend materialen gebruikt die reversibel zijn, zodat een restauratie altijd omkeerbaar is. Bij iedere uitgevoerde restauratie krijgt u een aantal foto’s van zowel vóór als na de restauratie, vergezeld van een toelichting op de werkzaamheden en een onderhoudsadvies.

Op de pagina restaureren en conserveren treft u voorbeelden aan van veel voorkomende behandelingen met betrekking tot restauratie en conservatie. Voor een nadere toelichting op het polychromeren, vergulden en het maken van reproducties kunt u terecht op de pagina’s  polychromeren en vergulden en reproduceren en decoreren.

Als u meer wilt weten over mijn diensten of een afspraak wilt maken, neem dan gerust contact met me op.